Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Fuldauerstichting zoekt 2 bestuursleden

De Fuldauerstichting zoekt twee nieuwe bestuurders. Vooruitlopend op het reglementair aftreden per september 2018 van twee leden van het bestuur heeft de Raad van Toezicht twee vacatures geopend. Gezien samenstelling van de overige leden van het bestuur zoeken wij kandidaten met een financieel/juridische en of bestuurlijke achtergrond (w.o. de beoogd penningmeester) . Kandidaten dienen te beschikken over sociaal maatschappelijke affiniteit en een uitstekend netwerk in Hengelo. Affiniteit met of kennis en ervaring op het gebied van goede doelen fondsen strekt tot aanbeveling. De benoeming zal plaatsvinden per 4 oktober 2017. In september 2018 zal uit het midden van het bestuur een nieuwe voorzitter en penningmeester worden benoemd. Interesse, bekijk hier de vacatures.