Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Nalatenschap

De Fuldauerstichting betaalt geen belasting over een nalatenschap (ten gevolge van de ANBI-status). Het volledige bedrag komt daardoor ten goede aan Hengelose intiatieven.
Legaten
In uw testament kunt u een door u gekozen bedrag nalaten door middel van een legaat. De overige erfgenamen ontvangen dan de rest van het nalatenschap. De legataris (de Fuldauerstichting) is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit het nalatenschap. Een legaat kunt u door uw notaris in uw testament laten opnemen.

Erfenis
U kunt de Fuldauerstichting ook in uw testament tot uw (mede)erfgenaam benoemen. U beschrijft daarbij welk deel van uw nalatenschap ten goede komt aan de Fuldauerstichting. U bepaalt zelf hoeveel mensen of organisaties u in uw testament opneemt en welk percentage u ieder toebedeelt. Uw notaris kan u over een erfenis ten gunste van de Fuldauerstichting adviseren.
Hebt u geen notaris, of wenst u geen gebruik te maken van uw eigen notaris, dan kunt u gebruik maken van de diensten van Suwijn Notarissen te Hengelo.
De Fuldauerstichting werkt samen met Suwijn Notarissen in Hengelo. Voor het doen van lijfrenteschenkingen bijvoorbeeld, werkt de Fuldauerstichting om kosten te besparen met een zogenaamde verzamelakte, die door Suwijn Notarissen wordt opgesteld.

Wilt u donateur worden of heeft u vragen over het schenken aan de Fuldauerstichting? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met Reinder Witting: r.witting@fuldauer.nl.

Hieronder vindt kunt u de testamenttest doen: