Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Gewone giften

Als u een gift doet aan de Fuldauerstichting, is deze misschien aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden voorwaarden. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel. Er geldt een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw drempelinkomen voor het totaal van uw giften. Afhankelijk van het inkomen krijgt u als donateur na aftrek van de drempel 34% tot 52% van de schenking terug.
Klik voor hier voor de voorwaarden van de belastingdienst voor gewone giften.