Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Vacatures

Bent u maatschappelijk actief in Hengelo?

De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo
zoekt wegens het aflopen van de zittingstermijnen
een lid voor de Raad van Toezicht en twee bestuursleden.

De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is een goede doelen fonds voor Hengelo (Ov). De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel initiatieven die een maatschappelijk belang hebben financieel te ondersteunen door schenkingen of leningen.

Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht van de Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is een vacature ontstaan wegens het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden. Daarom zoeken wij een lid ter aanvulling van de Raad van Toezicht. Wij zoeken iemand met sociaal maatschappelijke affiniteit en ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en bij voorkeur een juridische achtergrond. Kandidaten met een binding met Hengelo (Ov) genieten de voorkeur. Vrouwen en personen met een allochtone achtergrond worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

In de profielschets voor leden Raad van Toezicht zijn de criteria voor het lidmaatschap van de Raad geformuleerd. U kunt deze profielschets als PDF-document downloaden.

PDF-document Profielschets Raad van Toezicht

De gemiddelde vergaderfrequentie van de Raad van Toezicht bedraagt 4 keer per jaar, exclusief specifieke taken en specifieke bijeenkomsten.

Bestuur
Ook zoeken wij twee bestuursleden wegens het aflopen van de zittingstermijn van twee bestuursleden. Voor één van deze vacatures wordt specifiek naar iemand gezocht die bereid en in staat is de functie van secretaris te vervullen. Het bestuur vergadert 12 keer per jaar, exclusief specifieke taken en bijeenkomsten.

PDF-document Profielschets Bestuur

De selectie voor de vacature in de Raad van Toezicht vindt plaats door een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht. De toekomstige voorzitter van het bestuur, de heer P.W.M Schiphorst adviseert de raad bij de selectie. De selectiecommissie doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De selectiegesprekken vinden plaats op 27 en 28 juni 2018 tussen 19.00 en 21.45 uur in Hengelo.

De selectie voor de vacatures in het bestuur vindt plaats door een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en twee bestuursleden. De selectiecommissie doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De selectiegesprekken vinden plaats op 27 en 28 juni 2018 tussen 19.00 en 21.45 uur in Hengelo.

Heeft u belangstelling?
• Informatie voor de vacature in de Raad van Toezicht kunt u inwinnen bij de heer
M. Soek, tel. 06-36488952 of bij de heer H. Nijenhuis tel. 06-54794351 (leden selectiecommissie Raad van Toezicht).
• Informatie voor de vacatures in het bestuur kunt u inwinnen bij de heer
P.W.M. Schiphorst, tel. 074-2470111 of bij de heer R. Pigge, tel. 06-10525996.
• Sollicitatie (korte motivatie en CV) per email vóór 15 juni 2018 naar de Selectiecommissie t.a.v. de heer P.W.M. Schiphorst, secretaris van het bestuur, p.schiphorst@fuldauer.nl