Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Vacatures

Bent u maatschappelijk betrokken?

De Raad van Toezicht Fuldauerstichting Hengelo | Lokaal Fonds Hengelo

zoekt twee bestuursleden

 De. Fuldauerstichting heeft tot doel initiatieven van maatschappelijk belang financieel te ondersteunen door schenkingen of leningen.

Vooruitlopend op het reglementair aftreden per september 2018 van twee leden van het bestuur heeft de Raad van Toezicht twee vacatures geopend. Gezien samenstelling van de overige leden van het bestuur zoeken wij kandidaten met een financieel/juridische en/of bestuurlijke achtergrond (w.o. de beoogd penningmeester). Vooral vrouwen worden uitgenodigd te solliciteren. Kandidaten dienen te beschikken over sociaal maatschappelijke affiniteit en een uitstekend netwerk in Hengelo. Affiniteit met of kennis en ervaring op het gebied van goede doelen fondsen strekt tot aanbeveling. De benoeming zal plaatsvinden per 4 oktober 2017. In september 2018 zal uit het midden van het bestuur een nieuwe voorzitter en penningmeester worden benoemd.

In de profielschets voor leden van het bestuur zijn de eisen voor het lidmaatschap van het bestuur geformuleerd. Aanvullend zijn de specifieke eisen met betrekking tot het penningmeesterschap en het voorzitterschap geformuleerd. U kunt deze profielschets als PDF-document downloaden.

PDF-document Profielschets bestuur Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo

Gemiddelde vergaderfrequentie van het bestuur: 10x per jaar, exclusief specifieke taken en specifieke bijeenkomsten. De leden ontvangen een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden die passend is voor de nevenfunctie en aard en omvang van de stichting.

De selectie vindt plaats door een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht. De penningmeester van het bestuur, de heer H. Dassen, adviseert de raad bij de selectie. De selectiecommissie doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De selectiegesprekken vinden plaats op 28 september in Hengelo. De benoeming per 4 oktober 2017 vindt plaats door de Raad van Toezicht in haar vergadering op 3 oktober 2017.

Heeft u belangstelling?

Informatie kunt u inwinnen bij de heren M. Soek (06-36488952) en H. Nijenhuis (06- 54794351) (leden selectiecommissie Raad van Toezicht) en bij de heer H. Dassen (06-53240836) penningmeester van het bestuur.

Sollicitatie (korte motivatie en CV) per email tot en met 23 september 2017 naar de Selectiecommissie Raad van Toezicht Fuldauerstichting. t.a.v. de heer P.W.M. Schiphorst, secretaris van het bestuur, p.schiphorst@fuldauer.nl.