Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Organisatie

De Fuldauerstichting kent een bestuur en een raad van toezicht.
Deze structuur is ingesteld bij de statutenwijzging van 17 september 2010.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Fuldauerstichting bestaat uit de volgende personen:

Reinder Reinder Witting, voorzitter

Peter Peter Schiphorst, secretaris

Henk Henk Dassen, penningmeester

Marja de Waal Marja de Waal, lid

Jeroen Jeroen Assink, lid

Nieuwe leden per september 2017:

René Pigge, lid

Wim Klaas, lid

De foto’s van de nieuwe bestuursleden volgen zo spoedig mogelijk.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van de Fuldauerstichting bestaat uit de volgende personen:
– Annemarie Asbreuk-Lemmers, voorzitter
– Mathijs Soek, lid
– Henny Nijenhuis, lid

Beleidsplan en jaarverslagen

In april 2014 heeft het bestuur van de Fuldauerstichting het nieuwe beleidsplan 2014-2018 goedgekeurd. Dit beleidsplan is de leidraad voor het handelen van bestuur en raad van toezicht. U kunt het beleidsplan inzien door op deze link te klikken. Op 21 mei 2014 heeft de Raad van Toezicht haar ‘Reglement Raad van Toezicht Fuldauerstichting’ goedgekeurd. Het reglement kunt u middels het aanklikken deze link inzien.

Verder kunt u hieronder de jaarverslag vanaf 2010 inzien:

Het beloningsbeleid van onze stichting is opgenomen in het jaarverslag.