Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

ANBI-status

De Fuldauerstichting streeft er actief naar zowel het vermogen als de baten uit te breiden door:

– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– andere verkrijgingen en baten.

Per 1 januari 2013 heeft de Fuldauerstichting de ANBI-status verkregen. Dit maakt het fiscaal aantrekkelijk om uw donatie te doen aan goede Hengelose initiatieven.

logo anbi