Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Disclaimer

De informatie die door de Fuldauerstichting op haar website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld. De Fuldauerstichting controleert alle publicaties zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de Fuldauerstichting niet garanderen dat de informatie op haar webstite altijd juis, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Fuldauerstichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt. De Fuldauerstichting behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Mocht u in de berichtgeving op de website van de Fuldauerstichting onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de webredactie.