Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Procedure

Aanvragen voor ondersteuning kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de Fuldauerstichting. Het bestuur komt dit jaar tienmaal bijeen om aanvragen te bespreken en te beoordelen. Het bestuur streeft er naar om binnen drie maanden een besluit te nemen op een aanvraag.

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van criteria uit het beleidsplan. Hou bij het indienen van een aanvraag rekening met deze criteria. Wilt u bij het aanvragen ook aangeven of uw organisatie een ANBI-status heeft.

Wanneer er volgens het bestuur aanleiding toe is zal een gesprek worden gevoerd met de indieners van de aanvraag.

Procedurestappen

– Indienen aanvraag (maak gebruik van ons aanvraagformulier)
– De secretaris verstuurt een ontvangstbevestiging;
– Twee bestuursleden bekijken en beoordelen de aanvraag;
– Er kunnen nadere inlichtingen worden ingewonnen bij aanvrager;
– De twee bestuursleden formuleren een voorstel;
– Het voltallige bestuur bespreekt het voorstel en neemt een besluit;
– De secretaris brengt de aanvragen op de hoogte van het besluit.