Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Aanvraagformulier

Om het indienen van een aanvraag bij de Fuldauerstichting eenvoudiger te maken is een digitaal aanvraagformulier aangemaakt. Het aanvraagformulier kunt u hieronder invullen. Het verzoek is om het formulier bij een aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen en om eventuele bijlagen die bij de aanvraag horen, in pdf-formaat aan te leveren.

Wij wensen u veel succes met het invullen uw aanvraag. Voor vragen over het formulier kunt een mailtje sturen naar j.assink@fuldauer.nl.

Gegevens aanvrager

Naam*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Contactpersoon*
E-mailadres*
Adres (indien anders dan hierboven vermeld)
Telefoonnummer*
Bank/girorekeningnummer
T.n.v.*
Adres*

Indien de aanvrager een organisatie of vereniging vertegenwoordigt

Aangesloten bij landelijke vereniging of stichting
Inschrijfnummer van Kamer van Koophandel:

Is uw instelling in het bezit van de ANBI-status:

Korte omschrijving van het doel en de activiteiten van de organisatie/vereniging

Indien de aanvrager geen organisatie of vereniging vertegenwoordigt

Namens wie of welke groep handelt de aanvrager
Informatie Fuldauerstichting verkregen via

Waar wordt een bijdrage voor gevraagd?

Beknopte omschrijving van uw project of activiteit, wat wilt u bereiken en wat is de tijdsplanning?*
Is er een specifieke doelgroep waar u zich op richt met dit project of deze activiteit? Zo ja, welke?*
Hoe zou u het belang van uw project of activiteit voor de Hengelose samenleving willen omschrijving?*

Financiering van het project of de activiteit

1. Wat bedragen de totale kosten van het project of de activiteit? (Begroting meesturen)*
2. Is er enige andere bijdrage voor dit project of activiteit toegezegd?
Door

Door

Door

voor een totaal bedrag van
en/of materiële bijdrage in de vorm van
3. Gewenste bijdrage van de Fuldauerstichting*
4. Is de organisatie een gesubsidieerde instelling?
Gesubsidieerd door

voor een bedrag van

Overige informatie die belangrijk kan zijn voor de beoordeling

Bijlagen

Projectbegroting*
Plan van aanpak (optioneel)
Financieel jaaroverzicht (optioneel)

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

Te*
d.d.*
Naam*
Functie*